Sosyal Servet PDF İndir

tarafından
71
Sosyal Servet PDF İndir

Kitaptan Alıntı ;

Şeytan’ın bu deneyinde hipotezini ispatlamak için kullandığı yöntem
doğrulama yöntemine denk düşmektedir. Hipotezini her doğrulayışında
Allah’ı nihai kertede yanlışlamış olabilecek miydi? İşte artık en azından yasak meyveyi yediği anda Adem ile eşitlenmiş görünüyordu. Henüz üstünlüğünü ispatlayamamışsa da ümitvardı. Çünkü hipotezini doğrulayan bu ilk aşamadan cesaretlenmişti.

Ne var ki daha deney tamamlanmamıştı? Çünkü Adem de şeytanın hipotezini yanlışlayabllir, başka bir deyişle hilafete liyakatini ispatlayabilirdi. Denek şuursuz edilgen bir madde yani basit bir çamur parçası değildi. Aksine deneye müdahaleye muktedir, kalbi rabıtası açık, akıl sahibi etkin bir varlıktı.

Şu gerçeği vurgulamakta fayda vardır: Aslında deneyselcilikle mutlak olarak doğrulanabilmesi de yanlışlanabilmesi de imkansız çok boyutlu izafi teorilere dalmak bugün bilim denen şeyin sınırlarının dışına taşmaktadır. Çünkü bazı gerçeklikler ancak imanla açıklanabilir. Dolayısıyla İslami ilimlerin imanın gölgesinde gelişmesi kaçınılmazdır.

Sosyal Servet PDF İndir << TIKLA