Sermaye Ve Dil PDF İndir

tarafından
165
Sermaye Ve Dil PDF İndir

Sermaye Ve Dil PDF İndir kitabı 2010 yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 142 sayfadan oluşmaktadır.Kitabın yazarı ise Christian Marazzi´dir.

Sermaye Ve Dil Kitabından Özet

Sermaye ve Dil PDF İndir özet; Christian Marazzi’nin İngilizce’ye çevrilen ilk kitabı ve aslında fazlasıyla gecikmiş bir çeviri bu. İsviçre’nin İtalyan kantonu olan Ticina’da doğup büyüyen Marazzi çok erken yaşta İtalyan İşçiciliği’ne [Italian Workerism] ilgi duydu ve 1970’lerde İtalya’daki Otonomizm* hareketine aktif olarak katıldı.

Doktorasını London City Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, Padova Üniversitesi’ne katıldı ve burada Ferrucio Ganibino, Luciano Ferrari Bravo,
Sergio Bologna ve Toni Negri’yle yakın arkadaş oldu. 1 977’de Negri’nin derslerini anlatmaya başladı ve daha sonra bu nedenle İtalya’yı terk etmeye zorlandı.

Birkaç yıl New York, Londra ve Montreal’de yaşadı ve İtalyan İşçiciliği sorunsalma çok uluslu bir boyut kazandınimasına katkıda bulundu. Finans piyasalarının ve iktisadi politikaların karmaşık yönlerini genel halka aktarabilen iktisatçılara zaten ender rastlamyor.

Ama Christian Marazzi daha da ender bulunan bir iktisatçı türüne giriyor: Bu, çağdaş siyasi ve toplumsal teorinin en heyecan verici damarianna ilgi duyan ve bunlan geliştirebilen, ekonomik gelişmeleri okumak için o teorik mercekleri kullanan ve ayaklarını sağlam bir şekilde ekonomik alana basarak o teoriler üzerine tekrar düşünen bir iktisatçı türüdür.

Marazzi’nin çalışmalanm özel kılan şey otonomi ve “post-işçici”
perspektif tarafindan geliştirilen hipoteze yaratıcı bir şekilde angaje
olmasıdır: İşçi mücadeleleri sermayenin müteakip yeniden yapılanışlanlll önceler ve önceden haber verir ve bu yeniden yapılanışlar işçi
gücü için yeni olasılıklar sunar.

1990’lardan itibaren Marazzi postFordİst ekonomiyi; yani 1970’lerde başlayan, baskın ülkelerdeki ekonomik üretimin artık fabrikada yoğunlaşmadığı, emek süreçlerinin seri üretim hattına özgü olan Taylorcı bir rasyonellik ve disiplinle yönetilmediği ve Fordist ücret ilişkilerinin toplumsal yeniden üretimin garantisi olmadığı yeni ekonomik durumu analiz eden bir dizi kitap yayımladı.

Marazzi bilhassa “Yeni Ekonomi” nin iki hayati alanına odaklandı: Ekonomide gitgide daha merkezi ve yönlendicici bir rol oynamaya başlayan finans sektörü ve toplumsal emeğin yeni yeni baskın olan türleri.

Bu kitap dizisi 1995’te, Il posto dei calzini: la svolta linguistic dell’economia e i suoi effeti sulla politica [Çoraplar İçin Bir Yer: Ekonominin Dilbilimsel Dönüşümü ve Bunun Siyasi Etkileri] ile başladı ve 1998′ de E il denaro va: esodo e rivoluzione d ei marcati fınanziari [Ve Para Böyle işliyor: Toplu Göç ve Finans Piyasalan Devrimi] ile devam etti.

2002’de yayımlanan üçüncü kitabı Sermaye ve Dil ilk iki kitabı bir araya getiriyor.Sermaye ve Dil´in bizlere söyledi ley şudur; Dil çağdaş kesimin ekonomik krizleri ve diğer ekonomik olayları anlattığımız bir dildir.

Bu gerçekten ikiyönlü bir iddiadır:

1) Finans dünyası dilbilimsel kurallar
tarafından belirlenmekte ve bunlar üzerinden işlemektedir ve

2) yeni yeni baskın olan emek türleri dil aracılığıyla ve dilsel performansı Christian Marazzi andıran araçlar aracılığıyla üretilmektedir.

Her iki iddia da gayet kışkırtıcı ve açıklayıcı ama aslında beni en çok etkileyen şey bu ikisi arasındaki bağlantı oldu.

Sermaye Ve Dil PDF İndir << TIKLA