Selanik (1850 – 1918) pdf indir

tarafından
223
Selanik (1850 – 1918) pdf indir

Bizans ve onu izleyen kısa bir Venedik yönetiminden sonra, dört yüzyılı aşkın bir süre Osmanlı yönetiminde kalan Selânik, sadece kozmopolit bir Balkan liman şehri değildi. Şehre hakim rengini veren, büyük bir sefaret Yahudi cemaati burada yaşıyordu. 1850’den sonra Selanik, Osmanlı İmparatorluğunun en canlı merkezi oldu.

II. Meşrutiyet’in ilanıyla sonuçlanacak süreç burada başladı. Bu kitapta Selânik’in “altın çağı” olan dönem ve bu dönemin sona erişiyle ilgili farklı bakış açıları, değişik kesitler bulacaksınız.”Selanik, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, yavaş yavaş, reformcularla saltanat yandaşlarının kıyasıya mücadele ettikleri, çürüyen bir Osmanlı İmparatorluğunun en dinamik kutbu haline gelir.

Doğu’yla Batı’yı birleştiren kavşak olarak, modern Avrupa’nın bilgilerine, tekniklerine, düşüncelerine ve adetlerine açılır ve yüzyıllardır süregelen uyuşukluğundan sıyrılıp ateşli bir inşaat alanına dönüşür.

Bu inşaat alanında farklı farklı topluluklar çalışsa da, başlıca zanaatkarlar, Fransızca’nın egemen olduğu yeni bir eğitim sistemiyle ‘yeniden doğan’ Yahudilerdir.”

Selanik (1850 – 1918) Kitabından Kısa Alıntı

Yunanistan’ın ikinci büyük yerleşim merkezi, ikinci büyük limanı ve Kuzey Yunanistan’ın yönetim merkezi olan Selanik (Yunanca adıyla Thessaloniki) , günümüzde ön planda olan bir metropol değildir.Yine de bu kent, sanayii, ünlü Makedonyalı Aristoteles’in adını taşıyan üniversitesi ve 1926’da kurulan uluslararası fuarıyla dinamik, mo­dern, büyük bir kenttir.

Kent, beton adacıkları, tozu, trafiği ve gürültü-patırdısı ile ilk bakışta sevimsiz görünse de, çekici özelliklerden pek de yoksun sayılmaz: zaten,geniş bir koya amfiteatr biçiminde tepeden bakan ve deniz kıyısında ge­zinti alanlarına, parklara, tavernalara ve lokantalara sahip hangi Akdeniz kenti için, özellikle uzun yaz gecelerinde, cazibeden yoksun olduğu söylenebilir?

Sıradan binaların arasında, çok ender, eşi benzeri olmayan bir Roma, bir Bizans, bir Osmanlı anıtına, yüzyılın sonundan kalma şu gör­kemli villaya rastlayana dek, hiçbir şey olağanüstü sayılmaz. Bütün bun­lar görkemli bir geçmişin öyle bir geçmiş ki, karmaşıklığı hissediliyor, kavraması zor, gölgelerle, belki de felaketlerle yüklü- izlerini taşır: Sela­nik adının ziyaretçilerin anılarında belli belirsiz çağrıştırdıklarıdır, bunlar.

Selanik bir Yahudi kentiydi. Bu yargıyı konu hakkındaki geniş kaynakçadan ödünç almadım; salt kendi gözlemlerime dayandırıyorum. Çağdaş Yunan tarihçileri Selanik’in yakın tarihini iki döneme ayırmaktan hoşlanırlar:

1912 öncesi ve 1912 sonrası . . . Yunanistan’a resmen on beş yıl sonra bırakılmış olmasına rağmen, 1912 Yunan ordusunun Selanik’i işgal ettiği yıldır. Bana kalsa, tarihsel kopukluğun adını, soykırımdan dolayı 1943 olarak koymayı tercih ederim. “Yahudilerde iç içe Selanik” kendine özgü bir dönemdir,

“Yahudisiz Selanik” ise bir başka dönem .. .Burada yazılı tarihsel yapıtlara gönderme yapma niyetinde değilim. 1900,1943 dönemindeki Selanik Yahudilerinin yaşam panoramasını bize olsa olsa sanatın yansıtabileceğini sanıyorum. Fakat bu yaşamı yada soykırımın bir tasvirini bize sunabilecek Yahudi yazarlar ya da ressamlar bu günlere ulaşamadılar.

Öte yandan, Selanik Yahudilerinin 1günlük yaşamına ilgi gösteren Yunanlı yazarların, şairlerin, ressamların sayısı da o kadar azdı ki. . . Bu yüzden, Selanik Yahudi cemaatinin tarih içindeki evrimini bir bütün olarak resmeden eserlerden yoksunuz.

Selanik (1850 – 1918) pdf indir

 

Selanik (1850 – 1918) pdf indir << TIKLA