Ölümcül Şiddet (Baudrillard’ın Düşüncesi) pdf indir

tarafından
223
Ölümcül Şiddet (Baudrillard’ın Düşüncesi) pdf indir

Çağımızın en imajinatif ve özgün düşünürlerinden biri Jean Baudrillard’dır, hiç kuşkusuz ki. İnsanlığın içine sürüklendiği varoluşsal krizi en iyi tasvir eden, özgün bir söylem ve yazı dili geliştiren, milenyum çağını gören ve “insanlığın önündeki tek seçeneği yok ediyoruz” diyerek İslamin terörle özdeşleştirilerek “şeytanlaştırılması”nın ve hedef tahtasına yatırılmasının insanlığın geleceği açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağını kavrayacak kadar da vicdan sahibi bir düşünür olan Baudrillard, çağı güçlü eleştirel bir dille sorgulayan bir öncüdür aynı zamanda.

Ülkemizin genç ve umut vadeden zihinlerinden Ahmet Dağ’ın bu özgün çalışması, içinde yaşadığımız çağı ve günümüz düzenini simülasyon kavramı etrafında tanımlayan, çağımızın en parlak düşünürlerinden Baudrillard’ın felsefesini çeşitli açılardan inceliyor ve tartışıyor.

Bu eser, ülkemizde Baudrillard’ın düşüncesi üzerine yapılan en yetkin çalışma özelliğini taşıyor.

Baudrillard’ın düşüncesinin temel özellikleri nelerdir?

Baudrillard, neden çağımızın en imajinatif düşünürlerinden biridir?

Simülasyon ve gerçekliğin buharlaşması, neden çağın en büyük paradokslarıdır?

Uygarlık, neden ve nasıl barbarlığa dönüşme emareleri gösteriyor?

Baudrillard, neden hâkim kodları kıran yeni bir putkırıcı düşünürdür?

Kısa Özeti

Bedeni envanterden çıkaralı çok olmuştu fakat gönüllü ruh peşkeşçiliğinden mütevellit kendini ruhsuz bir gölge gibi değersizleştirmenin üzerinden şunun şurasında ne kadar vakit geçti ki…

Milton’ın Pandemonium’ unda bile inkar edilir hale geldin; iblisler’in hallerine şükür sebebi, meslekten men edilmelerinin müsebbibi-sin. Kıyametin imkansızlığını şiar edinmiş ve fakat kıyamet ötesi yaşam biçiminle şizofrenleri şizofrenlik ten feragat ettirip kepenk indirttirensin.

Üretilen yabancılaşmayı doğuran teknik ilerlemeyle meydana gelen yabancılaşmadan daha etkili olan aşırı-gerçeklik, insanı gölgesinden bile uzaklaştırıp saydamlığa yaklaştırır. İnsanın kendi gölgesiyle değil saydamlıkla dövüşmesine yol açan teknolojik ilerleme, bilişim ve iletişim vasıtasıyla kaçınılmaz saydamlığa yaklaştığı ortamda bilişim, gerçekliğe karşı işlenen kusursuz cinayete sahne olmaktadır.

” Kendi ellerinle inşa ettiğin teknolojik imparatorluğun gelecekte doğaya hâkim olan yüce aklı ! yönetebilme ihtimali dahi seni çok heyecanlandırıyor. Tanrının ölümü Avrupa’nın üzerine gölgesini düşürmeye başladı bile” diyen Nietzsche’nin bu öngörüsü Baudrillard’ın Batı dünyasını algılamasını etkilemiştir.

Tanrının bile simüle edildiği, dinin imgelere dayalı görsel bir teknolojiye dönüşen, ikonların ilahi gücün yerini alarak ilahi gücün ortadan kaldırıldığı dünya ölümüyle beraber metastazlarıyla yetindiğimiz Tanrının anlamda öldüğü, değerlerin alt üst olmasıyla Tanrının ölümünün metastazlarının yaşandığı bir alan halini alacaktır.

Aydınlanmada inancın yerine akıl, dinin yerine bilim ikame edilmiş, Bacon’un “İnsan doğaya hâkim olmalıdır,” söylemi gerçekleşmiş, doğa insanın yönetimi altına girmeye başlamıştır. İnanç ve dinin felsefi dışlanışı ile pozitivizmin terakki/ilerleme anlayışı devamında adına modernite denilen dönem gelmiştir.

Ölümcül Şiddet (Baudrillard’ın Düşüncesi) pdf indir

 

 

Ölümcül Şiddet (Baudrillard’ın Düşüncesi) pdf indir << TIKLA