Nostradamus’un Geleceği Anlatan Kayıp Kitabında Neler Anlatıyor ?

tarafından
1012
Nostradamus’un Geleceği Anlatan Kayıp Kitabında Neler Anlatıyor ?

Nostradamus Kimdir ?

Nostradamus kim diye sorsak ? sanırım dünyada adını duymayan kimse kalmamıştır.Tüm dünya da Nostradamus olarak bilinen 14 aralık 1503 yılında dünyaya gelmiştir.Zengin bir ailenin çocuğudur ve eğitim hayatı çok iyi geçmiştir.

Nostradamus, eski yunancayı, latinceyi, ibraniceyi, simya bilimini, matematik bilimini, astronomi bilimini çok iyi bilmektedir.Bunların yanı sıra doktorluk yapmaktadır.

Söylenenlere göre ilk eşi ve iki çocuğunu vebadan kaybettiği için Veba hastalığının tedavisini bulmuştur.

Nostradamus Kehanetleri

Dünyada en büyük kahin olarak bilinmesine rağmen en büyük kahin değildir.Bugüne kadar görmüş olduğunuz nostradamus kehanetleri diye tarih veren tüm kaynakların hepsi sahtedir.

Eğer bir yerde Nostradamus ile ilgili bir kehanet yazısı okur ve o yazıda bir tarih veriliyorsa hemen o kitabı kapatın ve okumayın.Çünkü Nostradamus sadece 2 olay için tarih vermiştir.Başka hiçbir kehanet hakkında tarih vermemiştir.

Kehanet kitaplarının çoğu doğruyu söylememektedir.Tüm dinler ve din kitapları gelecekle ilgili tahmin yapmayı yasaklamıştır.İnsanın kendi özgün iradesine bırakmıştır.

Nostradamus yapmış olduğu 1200 kehanatin bir çoğu gerçekleşmemiştir yada yorumlayanlar anlayamadıklarından dolayı yanlış yorumlamışlardır.Örnek olarak Nostradamusa göre dünyanın sonunun gelmiş olması gerekiyor fakat biz hala yaşıyoruz.

Çok az da olsa gerçekleşen kehanetleri vardır.Bunlar azda olsa çok ama çok önemlidir.Bir şifreleme uzmanı olduğundan tüm kehanetleri sembollere gizlemiştir.Bunun yapmasının sebebi ise her şeyi zamanı geldiğinde öğrenilmesi gerektiği için demiştir.

Oğluna yazmış olduğu bir mektupta ise herşeyi açık açık anlatıyor ;

Mektup

Nostradamus´un Oğluna Yazdığı Mektup Tıkla PDF İndir

Keslinlikle Nostradamus´u yorumlayanların %99´u ne demek istediğini anlayamamıştır.Bir yazıda ; ” Uzak durun benim kalemimden, benim kalemim kutsaldır.Ben sizin anlayacağınız zaman algısı dışından konuşuyorum.Benim zaman algım teleskopik zamandır. ” der.

Teleskopik denilen zaman Bin yıl ve üstü zamandır.O zaman nostradamus´un sembollere döktüğü kehanetleri binlerce yıl sonra çıkacaktır.

Yaptığı bir kehanet vardır ki kimse onu anlayamamıştır. ” Mavi türbanlı lider, beyaz türbanlı kral ” bu sözü kimse anlayamamıştır.Üzerinde çok araştırma yapılmasına rağmen hala kim oldukları belli değildir.

Nostradamus kehanetlerini bir mum ışığında taşa bakma ritüeli ile yapardı.Bu ritüel en bilinen ritüellerden birisidir.

Yapmış olduğu 1200 kehanetin içerisinde sadece 2 tanesinde tarih verdiğini yazımızda sizlere söylemiştik.Bu tarihlerden birincisi 3797 yılıdır.Bu yıl içinde yapmış olduğu kehanette ” Ölüm Öldürülecektir ” demiştir.

Bu sözde ki mana çok derindir ve bir çok anlam taşımaktadır.Bu tarih için yeni bir inanç sisteminin ortaya çıkacağından bahseder ve tüm dinlerin ortadan kalkacağını söyler.

Vermiş olduğu bu tarih insanoğlunun bilinç seviyesinin arttığı kendimizi dünya insanı olarak göreceğimiz evrensel bir varlık olduğumuzu anlayacağımız tarih olarak da düşünülmektedir.

1566 yılında öleceğini bilen Nostradamus yardımcısına, ” Bu senle son birlikteliğimiz, beni bir daha göremeyeceksin. ” demiştir.Bu nedenle öleceğini bilen kahin olarak da bilinir.

Geriye bıraktığı ve Nostradamus´un Kayıp Kitabı olarak adlandırılan bir kitabı vardır.Bu kitap sadece sembollerden oluşmaktadır.Kitapta bulunan semboller için söylenenlere bakıcak olursak ;

Kitabın içerisinde ki yılan sembolü felaket habercisi olarak tanımlanır.Sembollerde bulunan anahtarlar ise cennet krallığının anahtarları olarak yorumlanır.Zaman çarkları ise gelen kurtuluşun ve gelecek güzel günlerin habercisidir.

Bu zaman çarkları nedense hep resimlerin üzerine yerleştirilmiştir.Bu zaman çarklarının olduğu sayfaların birbiri ile bağlantılı olduğu da söylenir.

Yine aynı anda sembolize edilen yay ve kadının, geçiş yapılacağı olarak tanımlanır.

Nostradamus’un Geleceği Anlatan Kayıp Kitabında Neler Anlatıyor ? << TIKLA