Kimlik Mekanları (Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar) pdf indir

tarafından
156
Kimlik Mekanları (Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar) pdf indir

Kimlik Mekanları (Küresel Medya Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar), Ulusal ve budunsal kimlikler, ulus ötesi şirketlerin damgasını taşıyan küresel kapitalizm, bölgesel hegemonya mücadeleleri, mikro milliyetçilik, ırkçılık ve bunların hem iktisadi hem de simgesel tepişme uzamlarının en başında gelen yeni iletişim teknolojileri.

Yaşadığımız kaosun ilk belirtileri, 70’li yıllarda, nicelleşme ve metalaşmanın karakterize ettiği modern kültürün derinliklerinden beslenerek Batı Avrupa’daki politik sistemlerde “meşruluk krizi”ne dönüşmüştü. Tarihin tuhaf bir ironisiyle, tam Batı Avrupa entellektüel dünyası bu krizle baş etmenin yollarını ararken, Doğu Bloku içi geçmiş temsili demokrasinin ve meta dünyasının vaatleri peşinde koşan kitleler tarafından berdava edilince, önceleri pek kulak asmadığımız ne kadar sorun varsa hepsi birbirinin peşi sıra sökün etti:

Avrupa kültüründe temel bir sorun olduğunu, kendi olumluluğunu Avrupalı olmayanın olumsuzluğuna dayandırarak kendi kendisiyle özdeşleşmesinin narsist bir kimliğe dönüştüğünü ve artık kendini yeniden inşa etmek için geri çekilmeye başladığını söyleyerek şöylesi soruların peşine düşüyorlar:

  • Demir Perde’nin eşanlı olarak böldüğü ve birleştirdiği Avrupa’nın coğrafi sınırları böyle net sınırların olmadığı bir ortamda nerede başlayıp nerede bitecektir?
  • Bir yandan kitle iletişim araçları yoluyla Avrupalılık bilinci yeşertilmeye çalışırken öbür yandan sınır tanımayan iletişim biçimlerinden aldığı destekle Avrupayı hiçleyen Amerikanlaşma tehlikesi nasıl bertaraf edilecektir?
  • Beyaz adamın sihri olan teknolojiyi eline geçirerek Batı’ya karşı yarma harekatına girişen dünün modern öncesi ve ilkel Doğu’sunda yer alan sarı adamlar yerleşik uluslararası iktidar hiyerarşisinde nereye oturtulacaktır?
  • Avrupa’nın belki 1492’den itibaren netleştirdiği ve o tarihten bu yana dünyanın her yanına ihraç ettiği kozmopolit evrenselcilik ile dar görüşlü ve taşralı bölgecilik arasında halat çekme oyununda artan gerilimlerin üzerine boşaltılacağı yeni şeytan adayları (İslam, Doğu, Japonya, Amerika) bu oyunu boşa çıkarmak için hangi imkanlara sahiptir ve hangi ihtimallere oynayabilirler?…

Bir ülkenin “büyük rüya”lar görmeyi çok sevmesine rağmen sonunda, kendi, “iç düşman” larıyla ve sınır komşularıyla baş başa kalmasının nedenlerini biraz da kültür ve simge dünyasının sunduğu teorik ve politik kerterizden incelemek gerektiğini düşünüyorsanız, bu kitapta aradığınızdan daha fazlasını bulacağınıza emin olabilirsiniz.

Kimlik Mekanları (Küresel Medya Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar)

Kimlik Mekanları (Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar) pdf indir << TIKLA