Kendini Yaratan İnsan pdf indir

tarafından
459
Kendini Yaratan İnsan pdf indir

Gordon Childe’ın çok ilginç kitabı Kendini Yaratan İnsan en eski çağlardan beri insan soyunun pek yavaş bir ilerleme ile uygarlığa doğru tırmanışını, dünyamızın çeşitli bölgelerinde her türlü güçlüklere ve yırtıcı hayvanlara karşı ne çetin bir savaş verdiğini, bin bir güçlükle yaşamını sürdürebilen bir yaratıkken zamanla nasıl geliştiğini, aklını işleterek on binlerce yıl içinde bir düşünen ve yaratan insan haline geldiğini anlatıyor.

Çetin bir yaşam savaşımının öyküsünü bu kitapta büyük bir ilgiyle okuyacak, çok şey öğreneceksiniz.

Tarımın başlaması ile avcı,toplayıcı yaşam biçimini bırakıp yabani bitki ve hayvanları evcilleştiren insanlar, Neolitik devrimini başlatarak besin üretiminde büyük köklü değişimlere yol açmıştır. Neolitik Devrimde elde edilen ürünler ile “artı ürünü doğurarak ticaret ile yerleşim yerlerini, toplumsal ve ekonomik yaşamlarını da kökten değiştirecek adımlar atmışlardır.

Üründeki ekonomik değişme güç odaklarını doğurmuş, yerel ve merkezi güçleri mücadeleye çağırmış, nüfusta büyük artışlara neden olmuş ve sınıfları doğurmuştur. Yerleşim biçimindeki köklü değişim ile küçük yerleşmelerden kentsel yapılaşmalara başlanmış ve ikinci devrimi olan Kentsel Devrim ortaya çıkmıştır.

Gerçekleştirilen her devrim ile insanlığın gelişim sürelerindeki zaman aralığı kısalmaya başlamış, daha kısa zamanda daha çok bilgi elde edilmiştir.

Gordon childe bu kitapta tarihte yaşanan bütün savaşlar kötüdür. bir tek savaş kendini yaratan insana müthiş bir fayda sağlamıştır. avcılık döneminde insan ile diğer hayvan türler arasındaki savaştır.

Uygarlığın gelişme seyrinde bu ilk savaş yani avcılık insanı daha hızlı ve pratik düşünmeye sevk etmiştir. tabi son yüzyılın gelişim hızı muazzam bir hız ve boyut kazanmıştır. bu durum beraberinde insanın doğaya karşı hükümranlığı getirmiştir. Kendi kendini yaratan insan,bizatihi kendi yaratmış olduğu bu uygarlığı aynı hızla yok etmenin eşiğine gelmiştir.

İnsanlığın gelişimini yazıldığı yıllar itibariyle müthiş bir incelikle anlatan harika bir eser.

Özeti

İnsanlık avcı-toplayıcı yaşam biçiminden hayvan ve bazı besin maddelerini evcilleştirmesi sonucu, çanak-çömlek yapımına başlaması neolitik devrin kapısını aralamıştır. Kendi besin maddelerini üretmesi artı ürünü, tarımı ve çanak çömlek yapımı ise insanın zihinsel dünyasında soyutlama yeteneği kazandırarak önemli akli melekelerin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

İnsanın iki önemli sıçrayıştaki birinci sıçrayış kendine yeten tarım ve hayvancılığı yani neolitik devrim, ikinci sıçrayış ise artı ürün elde ederek kentsel devrimi sağlamıştır. Artı ürün sonucunda nüfus artmış, ticaret gelişmeye başlamış, diğer kavimlerle ilişkiler artmış, sınıflar ortaya çıkmıştır.

İlkel kavimlerde en önemli grubu teşkil eden büyücüler artı ürün sonucu daha iyi noktaya gelmiştir. Bilimsel süreçler sonucu meydana gelen değişimler gücü elinde bulunduran büyücüler tarafından zenginlik aracı, sömürü haline gelmiştir.

Avcı-toplayıcı dönemde insan doğa karşısında aciz iken neolitik dönem, gelişmeler sonucunda doğa karşı galip gelme üstünlüğüne kavuşmuştur.

Devrimlerin üçüncü önemli ayağı ise bilgiye ulama süreci içindeki Yazının icadıdır. Yazının icadı ile birlikte ekonomi, matematik, geometri gibi ve devamında diğer bütün bilimlerin ortaya çıkmasındaki öncü role sahip olmuştur. Hintlilerin 0 rakamını bulması, Mısırlıların Nil ve tarım alanlarındaki hesaplamadan, muhasebe , ekonomik etkinliklerin tümü yazının icadıyla mümkün olmuştur.

Su ile toprağın ayrımı Dünyanın yaratılışındaki önemli iki unsurdur. Tarlaların bataklık olmaktan kurtulması, kanalların kazılması, hayvan ve insanların korunması için yüksek yerlere setler yapılması, aradaki önemli ayrımın neticesidir. Bunun sonucunda ise bereketli, ekilebilir alanlar ve hayvanlar için otlatacakları alanlar meydana getirmiştir.

Mısırlılarda çiftliklerde çalışmak üzere gece ve gündüzün iki eşit parçaya bölünmesi ihtiyacı mevsim saatini, Babiller ise gece ve gündüzü on iki eşit parçaya bölerek ay hesabı meydana getirmişlerdir.

Tıp bilimi ise durum farklılık taşır. Her türlü hastalık hem Mısır, hem de Mezopotamya kavimlerinde şeytanın işi, büyüsel güçlerin işi olarak görülürdü. Bu nedenle iyileşme süreci daha çok ayin havasında geçerdi. İlaç olarak hayvan ve insan dışkısı öneriliyordu. Çünkü inanca göre ilaç ne kadar tatsız ise o kadar etkili oluyordu.

Kendini Yaratan İnsan pdf indir

Kendini Yaratan İnsan pdf indir << TIKLA