Kapitalizmin Kısa Tarihi pdf indir

tarafından
264
Kapitalizmin Kısa Tarihi pdf indir

Herkesin hakkında konuştuğu bu kapitalizm nedir? Alman siyaset bilimi profesörü Georg Fülberth, kendi kapitalizm tanımını, geçmişteki teorisyenlerin çalışmalarını kıyaslayarak inşa ediyor.

Karl Marx, Adam Smith, David Ricardo, J. M. Keynes, W. Sombart, Max Weber, Joseph Schumpeter, Fernand Braudel, I. Wallerstein, Kozo Uno gibi önde gelen kapitalizm analizcilerinin görüşlerini yorumlayarak sağlam bir kapitalizm tanımına ulaşıyor.

Ardından kapitalizmin ortaya çıkışını ve tarihsel gelişimini, derinliğine ve çok yönlü olarak inceliyor. Feodal toplumda kapitalizmin doğumunu olanaklı kılan potansiyeller ve gelişmelerden yola çıkarak kapitalist toplumun serbest rekabetçi dönemden, günümüzün neoliberalizmine uzanan gelişim sürecini mercek altına alıyor. Kitap, kapitalizm karşıtı hareketleri de kapsayarak, bu sistemin üretim ve yaşam tarzının ne zaman son bulacağına dair sorularla son buluyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung’un yazarlarından Dietmar Dath, Kapitalizmin Kısa Tarihi’ni şu sözlerle karşılamıştı: “Yeni bir 1789’un şerefine!” Eric Hobsbawm’ın değerlendirmesi de şöyle: “Bu kitabı büyük bir keyifle okudum.

Bu kitapla birlikte bilgi edinmenin bir başka yöntemi önerilmektedir: “Kapitalistik”, Kapitalizmin bilimi.Bu bilim dalı geleneksel ekonomi politikle Özdeş değildir. Daha çok birçok disiplinin; siyaset bilimi, sosyoloji, ekonomi, tarih, hukuk, coğrafya, etnoloji, yani toplumsal, düşünsel, hukuki ve iktisadi bilimlerin bir kesiti olacak ve böylece bunları aşarak, onları birbiriyle bağlantılı hale getirecektir. Hatta doğa bilimlerini ve tıpı da içermesi düşünebilir.

Kapitalistiğin söz konusu disiplinlerle ilişkisi, tıpkı geleneksel anlamda felsefenin bütün diğer bilimlerle, matematiğin doğa ve mühendislik bilimleriyle ve ekonominin de diğer işletme ekonomileriyle ilişkisi gibi olacaktır. Bu bilim dalında yeni dönemin (tabii ki günümüzün de), insan davranış ve düşüncesinin bir ürünü olan kapitalist koşulları ve sonuçları, başka disiplinlerin alanına girdiği kadar da yansıtmalıdır.

Buna benzer bir durum Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki tıp fakültelerinin tıp sosyolojisini bünyelerine almasında görülüyor.

Bu yolla hekim ve hasta bakıcıları hangi toplumda mesleklerini icra ettiklerini Öğrenmekte ve deneyimlerini de ona göre değerlendirmektedirler. Bu bölüm bugün hâlâ vardır ve sonuçlarının ne olduğunu ise burada tartışmaya gerek yoktur. Kapitalistiğin söz konusu bölümden farkıysa onun herhangi bir “toplum”u önkoşul olarak araması değil, hatta daha da fazlasını,kapitalizmi aramasıdır.

Bunun eski toplumsal bilimler için bir meydan okuma olduğunun bilincindeyiz; Örneğin bazen sosyolojide toplumun ne olduğunun bilinmediğine dair sesler yükselmektedir. Söz konusu bölümün araştırma konusunu kaybettiği ve gittikçe daha fazla farklı alan sosyolojilerinin toplamı haline geldiği dile getirilmektedir. Belki bu yararlıdır da. Bir eksikliğin hissedilmesi o bölümde canlı bir iç tartışmaya neden olmaktadır.

Buna benzer yoğun bir tartışma başka alanlarda da görülmektedir ki buda aynı sıkıntının orada da yaşandığına bir işarettir. İşte Kapitalistik, burada ilerlemek için faydalı olabilir.

Bu disiplinin, reel sosyalizmin hüküm sürdüğü ülkelerdeki geçmiş bilimsel komünizmle hiçbir alakası yoktur, çünkü önerilen bu disiplin, onun antitezidir.

Kapitalizmin Kısa Tarihi pdf indir

Kapitalizmin Kısa Tarihi pdf indir << TIKLA