Güçlü Markalar Yaratmak PDF indir

tarafından
534
Güçlü Markalar Yaratmak PDF indir

Güçlü Markalar Yaratmak PDF İndir kitabı 2009 yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 392 sayfadan oluşmaktadır.Kitabın yazarı ise David A. Aaker´dır.

Güçlü Markalar Yaratmak Özet

Güçlü Markalar Yaratmak PDF indir özet, Marka Değeri Yijnetimi (MediaCat Kitapları , 2009) kitabım, bir mar­kanın uzun süreli bir performans için çok önemli olan stratejik bir varlık olduğu ve bu şekilde yönetilmesi gerektiği perspektifini ortaya koymuş ve marka öz varlığının ne olduğunu ve nasıl değer kattığını açıklama­ya yardımcı olmuştu.

Bilinirlik, algılanan kalite, sadakat ve çağrışımlar olarak adlandırılan dört boyutu içeren bir marka özvarlığı yapısı geliştiril­mişti . Kitap ayrıca marka ismi ve sembollerinin rolünden söz etmiş, marka genişletme kararları ile ilgili konuları incelemiş ve küresel marka stratej i­lerini gözden geçirmişti.

Marka Değeri Yijnetimi ortaya çıktığından beri, araştırmalarım ve danış­manlığım aracılığıyla bu kitapta hiçbir şekilde yer almayan çeşitli alanlarla
karşılaştım. Free Press yayıncım Bob Wallace’ın da teşviki ile bu konuları
inceleyen bir devam kitabına sıra geldiği görülüyordu.

Güçlü Markalar Yaratmak’ta beş ana konu bulunuyor. Kitap ilk ola­rak, marka kimliğinin ne olduğunu ve nasıl geliştirilebileceğini inceliyor.
Marka kimliği bir istek uyandırırken, Marka imajı ise markanın nasıl algılandığını gösterir.

Marka kimliği yarat­madaki genel bir yanılgı , ürünle ilgili marka özelliklerine odaklanmak­tır. Bu kitapta marka stratejistleri duygusal ve kişisel faydaları , kurum özelliklerini, marka kişiliğini ve marka sembollerini dikkate alarak bu yanılgıdan sıyrılmaya teşvik ediliyorlar.

Markanın daha geniş bir görün­tüsü alınarak, gerçekten farklılaştıran bir değer yaratma olasılığı artırıl­mış olmaktadır.İkinci konu, marka kimliğini yönetmek, bir marka konumu (kimliğin ak­tif olarak iletilen kısmı) ve bir uygulama programı geliştirmeyi içeriyor.

Güçlü Markalar Yaratmak PDF indir << TIKLA