Eşkiyalar ve Devlet PDF İndir

tarafından
136
Eşkiyalar ve Devlet PDF İndir

Eşkiyalar ve Devlet PDF İndir kitabı 2011 yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 290 sayfadan oluşmaktadır.Tarih kategorilerine girmektedir.Kitabın yazarı  Karen Barkey´dır. Eşkiyalar ve Devlet kitabını satın almak isteyenler için fiyatı 19,25 TL´dir.

Eşkiyalar ve Devlet konusu ve kısa bir özet

Bu yeniden düzenlenmelcrin devlet açısından iki farklı sonucu oldu. Güvenilir merkezi görevlilerin atandığı, eskisinden daha az sayıda eyalettc toplanmış birkaç önemli mevki öne çıktı. Devlet tarafından desteklendikleri ve tatmin edildikleri takdirde, birkaç güvenilir adamın daha iyi çalışacakları inancı hakiındi.

Bu mevkikrc gelebilmek için, himaye ilişkileri ve padişahın hanehalkıyla bağlantılar kurmamn önemi arttı. Ayrıca, taşradan merkeze doğrudan nakit aktarılması yöntemi, devletin kendi himayesinde olan ve yakından tanıdığı bu kişilerle gayet iyi işliyordu. Bu dönemin en önemli sonucu, gelir kaynaklarını kaybeden ve iç mücadelelerle bölünen Osmanlı eliderinin çoğunun gücünü yitirmesi olmuştur.

Devletin himayesindeki kişiler terfi beklentisi içindeyken, hareket kabiliyederini yok eden ınevkilerc atandılar. Bu koşullarda, devlete karşı bir ittibk kurulması beklenemez. Bu çatışmalar, köylülerin elitlerlc ittifak kuramamasıyla da ilişkili oldukları için ayrıca önemlidir; bu durum, taşradaki grupların hiçbirinin, kenetlenmiş halde topluca hareket etmemesini açıklamaımza katkıda bulunuyor.

Taşradaki değişimlerle ilgili en iyi kaynaklar, atama kayıtları ilc o dönemde yapılmış birtakım gözlemlerdir. Sancakbcyleri ile beylerbeyleri atamaları devlet tarafindan yapıldığı için, atama kayıtlarına bakılarak devletin icraatınm nitelikleri anlaşılabilir. Dönemin layiha yazarları da aym nedenle atamalarla ilgili hoşnutsuzluklarını padişaha iletmişlerdir. Veliyüddin’in Telhis’indeki şikayetlerden biri, beylcrbeyi atamalarındaki değişikliklerle ilgilidir.

Bu telhisin yazarı, beylerbeyinin daha uwn bir süre için atanınası gerektiğini söyleyip ekliyor: ” … beyler, konumları sürekli ve emniyetli olmayınca, adaletsiz davranma eğilimi güstcriyor, adaletsizlik alıp başını yürüyüncc de halkın rabatı kaçıyor, ülke sıkıntıya ve kargaşaya düşüyor.”5° Bu sözlerden 17. yüzyıldaki taşra yöneticilerinin en önemli kaygılarının, hangi mcvkiye atanacakları ve bu konumda kalmayı nasıl başaracakları olduğunu anlıyoruz.

Taşra görevlileri üstüne bugüne kadar yapılmış en iyi çalışma Metin Kunt’a aittir. Kunt’un taşra görevlileri hakkındaki bctimleyici çalışması tam da bu dönüşüm dönemi üzerinde, 1550-1650 yılları arasında yoğunlaşıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun taşrasındaki değişimleri anlamak için 16. yüzyılın geç dönemleri ile 17. yüzyıl ortalarından kalma tayin (tevcih) defterlerini inceliyor ve pek çok görevlinin mesleki çizgisini takip etmeye çalışıyor. Kunt’un saptadığı dönüşüm, bu dönemin anlaşılması bakımından son derece önemli.

Adı : Eşkiyalar ve Devlet
Yazar : Karen Barkey
Baskı Tarihi : 2011
Sayfa Sayısı : 290
Kitabın Türü : Tarih
Orijinal Adı : The Ottoman Route To State Centralization
Dil: Türkçe
Yayınevi: İthaki Yayınları

Eşkiyalar ve Devlet PDF İndir kitabını internet üzerinden pdf formatında veya epub yada e kitap olarak indirmek oldukça basit.Hemen aşağıda ki indirme linklerinden herhangi bir tanesine tıklayarak reklamsız ve hızlı bir şekilde kitabı indirip okumaya başlayabilirsiniz.Okuduğunuz kitabı arkadaşlarınız ile paylaşabilir ve sitemizi de sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.

Eşkiyalar ve Devlet PDF İndirme Linkleri

TIKLA İNDİR

Eşkiyalar ve Devlet PDF İndir << TIKLA