Dzyan Kitabı PDF İndir

tarafından
320
Dzyan Kitabı PDF İndir
  • Adı:Dzyan Kitabı
  • Yazar:Bilim Araştırma Merkezi (Derleyen)
  • Alt başlık:- Kadim Kutsal Öğreti –
  • Baskı tarihi:1 Temmuz 1980
  • Sayfa sayısı:58

Dzyan Kitabı pdf olarak ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.Dzyan Kitabının özet kısmı hemen alttadır.

Okuyucu Ģu hususu hiç hatırından çıkarmamalıdır ki, Kıtalar, kendi gezegensel Sistemimiz‟in ve o‟nun çevresinde görülenin, GüneĢ‟e ait bir Pralaya‟dan sonraki Kozmogoni‟sinden bahsetmektedirler (26). Evrensel Kozmos‟un Evrimi‟ne iliĢkin “gizli öğretiler”, bu çağın en yüksek zihinleri tarafından dahi anlaĢılamayacakları ve en büyük Ġnisiyeler arasında bile, bu konu üzerinde fikir yürütebilecek olan sadece birkaç Ġnisiye bulunabileceği için, verilemezler. Dahası, Öğretmenler açıkça belirtmektedirler ki, en yüksek seviyeden Dhyan Chohanlar dahi, milyarlarca GüneĢ sistemini ”Merkezi GüneĢ”ten ayıran o sınırların ötesindeki gizemlere hiçbir zaman nüfuz edememiĢlerdir (27). Dolayısıyla da, verilmiĢ olan [Kıtalar], sadece, görünür hâlde olan Kozmos‟un, “Brahma‟nın bir Gecesi”nden sonraki [durumuna] değinmektedirler.

Dzyan Kitabı PDF İndir << TIKLA